Seznam pracovišť

Praha

Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

FN Motol – Klinika dětské hematologie a onkologie
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Email: jan.stary@fnmotol.cz
Tel: +420-22443-6455

prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.

FN Motol – Klinika dětské hematologie a onkologie
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Email: jan.trka@lfmotol.cuni.cz
Tel: +420-22443-6580

Brno

Doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

FN Brno – Oddělení dětské hematologie
Jihlavská 20, 625 00 Brno
Email: blatny.jan@fnbrno.cz
Tel: +420-532-234-244

Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

FN Brno – Oddělení dětské hematologie
Jihlavská 20, 625 00 Brno
Email: sterba.jaroslav@fnbrno.cz
Tel: +420-532-234-244

České Budějovice

MUDr. Pavel Timr

Nemocnice České Budějovice a.s. – Dětská klinika
B. Němcové 585/54, 370 87 České Budějovice
Email: timr@nemcb.cz
Tel: +420-387-876-376

Hradec Králové

MUDr. Jiří Hak

FN Hradec Králové – Dětská klinika
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Email: jiri.hak@fnhk.cz
Tel: +420-495-832-813

Olomouc

Prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.

FN Olomouc – Dětská klinika
I.P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc
Email: dagmar.pospisilova@fnol.cz
Tel: +420-588-444-429

Ostrava

MUDr. Bohumír Blažek

FN Ostrava – Klinika dětského lékařství
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava – Poruba
Email: bohumir.blazek@fno.cz
Tel: +420-597-373-631

MUDr. Hana Ptoszková

FN Ostrava – Klinika dětského lékařství
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava – Poruba
Email: hana.ptoszkova@fno.cz
Tel: +420-597-373-631

Plzeň

MUDr. Ing. Tomáš Votava, Ph.D.

FN Plzeň – Dětská klinika
Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň
Email: votavat@fnplzen.cz
Tel: +420-377-104-337

Ústí nad Labem

MUDr. Daniela Procházková

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Krajská zdravotní a.s. – Dětská klinika
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem – Bukov
Email: daniela.prochazkova@kzcr.eu
Tel: +420-477-112-303

Přejít nahoru