Kontakt

V případě dotazů neváhejte kontaktovat Pracovní skupinu dětské hematologie ČHS ČLS JEP prostřednictvím jejího vedoucího či zástupce:

Vedoucí pracovní skupiny

Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

FN Motol – Klinika dětské hematologie a onkologie
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Email: jan.stary@fnmotol.cz
Tel: +420-22443-6455

Zástupce vedoucího pracovní skupiny

Prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.

FN Olomouc – Dětská klinika
I.P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc
Email: dagmar.pospisilova@fnol.cz
Tel: +420-588-444-429

Přejít nahoru