Historie

Pracovní skupina dětské hematologie (PSDH) vznikla neoficiálně v roce 1985, kdy profesor MUDr. O. Hrodek, DrSc. svolal do motolské nemocnice schůzku českých dětských hematologů, reprezentujících fakultní a krajské nemocnice. Schůzky se zúčastnili kolegové z Prahy, Plzně, Hradce Králové, Ústí nad Labem, Českých Budějovic, Ostravy, Olomouce a Brna. Impulsem k opakovaným setkáním byla diskuze nad zahájením společné studie jednotné léčby dětí s akutní lymfoblastickou leukemií v České republice, která byla zahájena v roce 1986. Profesor Hrodek plnil roli předsedy skupiny v osmdesátých letech.

Devadesátá léta přinesla formální ustanovení PSDH jako pracovní sekce České hematologické společnosti a České Pediatrické společnosti ČLS JEP s tvorbou statutu a zásad činnosti. Byl ustanoven výbor PSDH složený ze zástupců leukemických center, předsedou byl zvolen profesor MUDr. Jan Starý, DrSc. V roce 1992 se v Ostravě uskutečnila první konference dětských hematologů České republiky. Záhy se konference změnily na pracovní setkání českých a slovenských dětských hematologů a hematoonkologů a konaly se střídavě v České republice a na Slovensku. Od roku 2004 byla na program konferencí zařazena i problematika dětské onkologie. V roce 2015 se bude konat jubilejní XXV. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky v Brně.

Přejít nahoru